My familieband met Bloedrivier

My familieband met Bloedrivier

Die beeld boaan hierdie bladsye, is uit die marmerpanele op die binnemure van die Voortrekkermonument. 'n Direkte voorvader, veldkornet Casper Jeremias Labuschagne en sy drie broers was in die laer van Bloedrivier asook 'n Cronjé voorvader. Vandag herhaal die geskiedenis, en ons moet weer bereid wees om die voortbestaan van ons Christelike volk teen die aanslag teen die barbarisme van Afrika te verseker. Sonder dat ons weet wie ons voorvaders was en watse stryd hulle gehad het om onafhanklike Boererepublieke te stig, sal ons nie staande kan bly teen die venynige haat wat daar tans in ons land teenoor die wit Afrikanervolk voorkom nie.