Noodtoestand: Toekomsrealiteit

L daar n noodtoestand voor in ons nabye toekoms?

Pikkie Greeff? het n breedvoerige artikel in die Daily Maverick geskryf oor die implikasie daarvan dat daar bloot n gebeurlikheidsplan vir n noodtoestand bestaan.

Die Noodtoestandwet Nr 64 van 1997 stel die President in staat om n noodtoestand af te kondig oor n spesifieke deel van die land en onder bepaalde omstandighede. Die wet is al dekades op die boeke en omdat daar geen rede vir n noodtoestand was, of is nie, lȇ die wet rustig en stof vergader.

Maar nou word n gebeurlikheidsplan vir regulasies wat benodig sal word vir die implementering van n noodtoestand opgestel, in die vorm van n bloudruk met die doel om onmiddelik te gebruik wanneer benodig. n Interdepartementele taakspan het in streng geheimhouding die bloudruk opgestel vir n noodtoestand wat hoegenaamd nie bestaan nie, en waarvan die president die enigste een is met die magtiging om sulke regulasies te laat opstel. Maar, die president sȇ dit was nie hy nie. Die bestaan van hierdie bloudruk het slegs aan die lappe gekom deur n lekkasie aan die media.

Die bloudruk bepaal dat n beherende beampte deur die president aangestel mag word, wat effektief die totale beheer het oor die gebied wat deur die noodtoestand gedek word. Die president mag ook besluit oor die vergoeding van so n persoon. Gegewe die rekord van Zuma gedurende sy ampstermyn, het ons verseker rede tot slapelose nagte.

Watter omstandighede sal n noodtoestand vereis? Dit sal verseker nie n aanval vanaf die buiteland wees nie, en die kanse op n natuurramp in die nabye toekoms is uiters skraal. Suid Afrika is n demokrasie waar dit nie vir die bevolking nodig is om tot opstand te kom nie, selfs die militante EFF neem effektief deel aan die demokratiese prosesse.

Maar wat as Zuma besluit dat n noodtoestand n maklike opsie is om sy eie bas onbepaald uit die tronk uit te hou? Wat as Zuma en sy lojale luitenante wat effektief tans n rampokkerstaat bedryf sonder enige sanksie, doelbewus dinge so bewerk dat studenteonluste grootskaals uitbreek en dit dan gebruik as rede om n noodtoestand af te kondig, en die noodtoestand dan onbepaald te laat voortduur?

Dis Afrika, dit moet so wees, ja.