Maroela Media - Kom Ons Bou Aan Oplossings - Flip Buys

In hierdie see van wanhoop kom daar 'n man met 'n visie - Flip Buys met sy artikel "Kom Ons Bou Aan Oplossings" vandag op Maroela Media.

In die artikel noem hy van die rassespanning en die noodsaaklikheid van goeie rassebetrekkinge. Dit is 'n pragtige ideaal, maar hoe om so iets te verwesentlik? Wat kan enigeen doen om rassebetrekkinge te verbeter? Beteken dit om te gee aan die wat nie het nie? Om elkeen van ander rasse te groet waar moontlik? Om te smeek om vergifnis vir hierdie verskriklike "oorspronklike sonde" waaraan die swart nasionaliste alle witmense skuldig bevind het? En as ons al hierdie goed oor en oor en oor doen, het ons dan 'n nie-rassige samelewing geskep? Regtig?

Hier volg my kommentaar op Maroela Media op Flip Buys se bostaande artikel. Miskien plaas Maroela Media dit, miskien nie - want hulle hou klaarblyklik nie van kritiek op hulle een en eenigste weergawe van die waarheid, of visie vir die volk, of plan vir Pretoria se prokureurs, of wat hulle dit ookal noem nie, nie eens as dit opbouende kritiek is nie. Lees meer hieroor...


Tussen al die wanhoop, is daar hierdie een artikel met 'n visie.

Ek hamer alewig daarop dat die teenoorgesteld van rassisme nie 'n toestand van nie-rassisme is nie, maar 'n toestand van respek. En keer op keer kom dit by my op dat die verregaande gebeure waaroor daagliks berig word, in sy kern die gevolg is van 'n gebrek aan respek.

Iets wat ek nog altyd in die Afrika kultuur bewonder het, is die inherente respek wat daar was. En hoe ironies, en ook tragies, dat juis die gevolge Mandela se vrylating 'n nuwe geslag gebaar het wat vir niemand of niks respek betoon nie.

Ek sou eerder 'n samelewing sien waar, alhoewel mense hemelsbreed verskil en glad nie ooit vriende sal wees nie, hulle mekaar wel respekteer - dit is iets wat ons nou kan doen en wat heel doenbaar is, dit verg 'n wilsbesluit om eenvoudig ander met dieselfde respek te behandel waarmee jy self behandel wil word.

Maar as ek lees van "goeie rassebetrekkinge" dan is daar 'n ideaal, maar wat kan of moet ek doen dat so iets sal gebeur? Inteendeel dit kom voor asof 'n ander se nierassige samelewing eenvoudig 'n lisensie is om vir my en my volk gruwelik te verneder.

Maar ek kan nou, van hierdie oomblik af, almal met respek behandel. En as hulle my nie met respek behandel nie, moet hulle weet daar is wel 'n sanksie, respek is wel 'n tweesnydende swaard.

Dit klink vir my soos 'n beter plan.