Die status van 'n projek in wording

Projek in wording

Hierdie bladsye is 'n projek in wording, gevolglik word daar konstant veranderinge gemaak in terme van uitleg, struktuur asook inhoud. Ek vra om verskoning vir die ongerief wat dit mag veroorsaak. Die redes vir hierdie onkonvensionele vorm van publikasie is: Dit is beter om te doen as om daaroor te dink; Wat nie neergeskryf is nie, bestaan nie; Doen dit nou eerder as later; Kennis in julle hande is kragtiger as iewers versteek in my kop; Perfeksie is vreeslik vervelig. Ek het uiteindelik oorgeskakel waar ek Vim gebruik het vir redigering na FocusWriter wat die Afrikaanse spelfoute uitwys.