Die Stem van Suid-Afrika

Die Stem van Suid-Afrika

  • Getoonset vanaf 'n gedig van C.J. Langenhoven.
  • Die vorige volkslied van Suid-Afrika.
  • 'n Deel van die ou stem is die tweede deel van die huidige volkslied van Suid-Afrika.
  • Dit word deur die huidige regering beskou as 'n aanstootlike Apartheidslied.
  • Daar bestaan 'n kampanje om die sing van Die Stem onwettig te maak omdat dit 'n simbool van Apartheid deur sommige gesien word en omdat Apartheid as 'n misdaad teen die mensdom deur die internasionale menseregtehof verklaar is.
  • Dat die sing van 'n deel van Die Stem wel aanvaarbaar is as deel van die nuwe volkslied terwyl die sing van Die Stem op sy eie totaal onaanvaarbaar geword het en selfs grens aan 'n misdaad, is 'n duidelike aanduiding van hoe stapelgek die vlaag van politiekkorrektheid? in Suid-Afrika geword het.
  • Dit alles oortuig my net om Die Stem met al die ywer en eerbied te sing wat ek voel dit toekom.
  • Vir my is Die Stem nie 'n simbool van Apartheid nie, maar 'n kultuurerfenis van die Afrikaner wat dui op ons liefde vir hierdie land, en ons eeue oue strewe na onafhanklikheid en selfbeskikking. Die sing daarvan is 'n geestelike band met my mede Afrikaners wat nie 'n lewe van konstante vernedering wil ervaar vanwee hul herkoms nie, maar voel dat ons as Afrikanervolk 'n reg en 'n plek in die land het.
  • As ander mense nie my kultuursimbole sal aanvaar nie, dan sal ek dieselfde oneer aan hul simbole toedoen en as hulle my reg wil inperk om my siening van patriotisme en nasionalisme uit te druk, san sal ek dieselfe terugdoen. Plus rente op rente. Draai die ander wang is vir Christene, en al is ek 'n Christen, is ek verseker 'n slegter Christen as die heiliges wat die kerkbanke volsit, en dit is iets wat nogal beweegruimte toelaat.

Attach:DieStemVanSuidAfrika.png Δ